Elinkeinojaosto, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen oli poissa kokouksesta. Esittelijänä kokouksessa toimi elinkeinojaoston puheenjohtaja Tea Heikkinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §