Elinkeinojaosto, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kajaanin elinvoimaohjelman seuranta

KAJDno-2018-757

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto seuraa ja ohjaa Kajaanin elinvoimaohjelman toteuttamista. Elinvoimapalvelujen asiantuntijat Risto Hämäläinen, Milla Tikkanen, Milja Korhonen, Emma Juntunen ja Marjo Karttunen sekä Seppo Räisänen esittelevät ohjelman tähänastista toteuttamista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Asiantuntijat Milja Korhonen, Milla Tikkanen, Emma Juntunen, Marjo Karttunen ja Seppo Räisänen olivat paikalla asian käsittelyn aikana klo 15.15 saakka.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §