Elinkeinojaosto, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Perehtyminen Kajaanin yliopistokeskuksen tutkimustoimintaan

KAJDno-2022-562

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Asiantuntijaesittelyt:

13.00 - 13:15 Kajaanin yliopistokeskuksen ja mittaustekniikan yksikön MITY:n tutkimustoiminnan yleisesittely: johtaja Vesa Virtanen

13:15 – 13:30 Lääketieteen mittaukset: tutkimuspäällikkö Vesa Varjonen

13:30 – 14:00 Modernin biojalostuksen mittausten professuurin lahjoitusvaiheen loppuraportti: professori Mika Ruusunen

14:00 -  14:15 OPETOP-koulutusten hakuvaiheen tilanne: johtaja Eva Raudasoja ja suunnittelija Hanna Huotari

14:15 – 14:30 Tekniikan alan koulutusten valmistelun aloittaminen: Johtaja Eva Raudasoja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Esa Rimpiläinen saapui klo 13.18.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §