Elinkeinojaosto, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus v. 2024

KAJDno-2024-112

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Suomen Yrittäjien vuotuinen Kunnallisjohdon seminaari järjestetään tänä vuonna Turussa 14.-15.5. https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari/ 

Jaoston jäseniä on osallistunut aiemmin ennen pandemiaa seminaareihin, ja osallistuminen on mahdollista edelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Jaosto päättää osallistumisesta Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin 2024.

Päätös

Hyväksyi.

Jaoston jäsenet eivät osallistu Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin 2024. 

Esa Rimpiläinen poistui kokouksesta klo 14.58.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §