Elinkeinojaosto, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset v. 2024

KAJDno-2021-1354

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Jaoston seuraavat kevätkauden kokoukset:

To 22.2 klo 13.00 - 15.00 kaupungintalolla. Ensimmäisenä asiana kv. matkailun hankkeiden seuranta, erityisesti helmikuun lopussa päättyvän suorien kv. lomalentojen hankkeen tulokset, sekä jatkohankkeet/jatkotoimenpiteet sekä muut käynnissä olevat kv. matkailun hankkeet. Toisena asiana Kajaanin taidekampushanke.

To 21.3. klo 13.00 - 15.00 kaupungintalolla.

To 18.4. klo 13.00 - 15.00 kaupungintalolla. Asioina ainakin: Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuranta sekä TE-palvelu-uudistuksen tilanne ja eteneminen.

Pe 24.5. klo 13.00 - 15.00 kaupungintalolla.  

Maaliskuun ja toukokuun kokoukset voidaan toteuttaa myös vierailukokouksina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää, ovatko maaliskuun ja/tai toukokuun kokoukset vierailukokouksia.

Päätös

Jaosto päätti kevään kokousten ajankohdat seuraavasti:

To 22.2 klo 13.00 - 16.00 kaupungintalolla. Ensimmäisenä asiana kv. matkailun hankkeiden seuranta, erityisesti helmikuun lopussa päättyvän suorien kv. lomalentojen hankkeen tulokset, sekä jatkohankkeet/jatkotoimenpiteet sekä muut käynnissä olevat kv. matkailun hankkeet. Toisena asiana Kajaanin taidekampushanke.

To 21.3. klo 12.00 - 14.00 kaupungintalolla.

To 18.4. klo 12.00 - 14.00 kaupungintalolla. Asioina ainakin: Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuranta sekä TE-palvelu-uudistuksen tilanne ja eteneminen.

Pe 24.5. klo 13.00 - 15.00 kaupungintalolla.  


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §