Elinkeinojaosto, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin muuttotutkimuksen hankinta 2018

KAJDno-2018-894

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunki on kilpailuttanut kaupunkistrategian seurantaan ja toteutukseen liittyvän asukastyytyväisyystutkimuksen tekemisen. Tutkimus hankitaan Taloustutkimus Oy:ltä.

Samassa yhteydessä on harkittu Kajaanin muuttotutkimuksen tilaamista. Sen kohderyhmänä olisivat 25-35 –vuotiaat, viimeisen 8 vuoden aikana Kainuusta poismuuttaneet, joilta tiedusteltaisiin mahdollista takaisinmuuttoon vaikuttavista seikoista. Toinen mahdollinen kohderyhmä voisivat olla 25-59 –vuotiaat Kajaaniin muualta muuttaneet,  joilta tiedusteltaisiin muuton syitä ja miten odotukset Kajaaniin muutosta ovat toteutuneet. Muuttotutkimuksella voitaisiin saada tutkittua tietoa tukemaan elinvoimaohjelman rekrytoinnin sekä vetovoiman ja pitovoiman tavoitteiden/kehittämiskohteiden toimenpiteiden suuntaamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää Kajaanin muuttotutkimuksen 2018 hankinnan käynnistämisestä.

Päätös

Päätettiin käynnisttä muuttotutkimuksen hankintamenettely sekä esittelytekstin mukaisista muualle muuttaneiden henkilöiden että Kajaaniin muuttaneiden henkilöiden osalta.