Elinkeinojaosto, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Itä-Suomen raideliikenteen kehittämisen tilannekatsaus

KAJDno-2018-895

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto perehtyy Itä-Suomen raideliikenteen nykytilaan ja kehittämistavoitteisiin. Asiasta alustaa Pohjois-Savon Liiton suunnittelujohtaja Paula Qvick.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi ja tarvittaessa linjaa kaupungin osalta raideliikenteen edunvalvonnan toimintaa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.