Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaoston pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai sähköpostilla heti kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastaa läsnäolevista jäsenistä kaksi aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jaoston läsnäolevaa jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Päätös

Elinkeinojaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Kaikkosen ja Raimo Piiraisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §