Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinkeinojaosto myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinkeinojaosto päätti käsitellä §:n 21 ensimmäisenä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §