Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kaupunginhallituksen TA 2018 kaupunkikehityksen ja elinkeinojen määrärahat

KAJDno-2017-1580

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kokouksessa esitellään talousarvion 2018  kaupunginhallituksen alaisten kaupunkikehityksen ja elinkeinojen edistämisen määrärahojen alustava käyttösuunnitelmatasoinen suuntaaminen vuonna 2018. Kaupunginhallitus hyväksyy määrärahojensa käyttösuunnitelman vahvistetun talousarvion perusteella tammi-helmikuussa 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §