Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin pelialan kehittäminen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto perehtyy Kajaanin pelialan kehittämiseen asiantuntija-alustusten pohjalta. Asiantuntija-alustukset saatiin Kajaanin AMK:lta, Kainuun Edulta ja Critical Force Oy:ltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §