Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Elinkeinojaoston seuraavat kokousajankohdat

KAJDno-2017-1281

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää seuraavat kokousajankohtansa.

Päätös

Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.1.18 klo 13 alkaen, teemana metalliala.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §