Elinkeinojaosto, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Lentoliikenteen tilanne

KAJDno-2020-805

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Traficom on kilpailuttanut valtion maksaman lentoliikenteen ajalle 19.4.–31.12.2021 viidelle maakuntalentoasemalle: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Kemi. Kajaanin reitin kilpailutuksen voitti halvimman tarjouksen tehnyt virolainen Raf Avia. Traficom ei kuitenkaan tehnyt sen kanssa sopimusta, koska neuvottelujen aikana tuli esille, ettei yhtiön reitille aikoma suomalaisen Maavoima Oyn:n omstama Saab 340 lentokone täyttänyt reitin lentoteknisiä vaatimuksia. Traficom aloitti sen jälkeen neuvottelut reitille toiseksi valitun tanskalainen DAT AS:n kanssa ja teki sen kanssa sopimuksem. Yhtiö täytti kaikki asetetut vaatimukset. DAT aloittaa Kajaanin reittilennot 24.5. ATR-42 lentokoneilla, käytännössä lennot toteuttaa yhtiön liettualainen tytäryhtiö.

Kaupunki, Kainuun Liitto, Kainuu Yrittäjät ja alueen matkailutoimijat ovat tavanneet DAT:n johtoa ja keskustelleet yhteistyöstä. Konkreettisesti on neuvoteltu lokakuun loppuun kestävästä yhteismarkkinointikampanjasta, jonka tavoitteena on lentomatkustuksen aktivointi ja lisääminen. Kaupunki on osallistunut vastaavalla tavalla yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2013 lentoyhtiö Flyben kanssa, kaupungin rahoitusosuus oli silloin 20.000 euroa. Sen tavoitteena oli erityisesti lanseerata Flyben uusia lentovuoroja. Kuhmon kaupunki ja Sotkamon ja Suomussalmen kunnat olivat myös mukana osarahoittajina, ja kampanjan kuntarahoitus oli silloin kokonaisuudessan 40.000 euroa.

Kampanjan yhteisenä tavoitteena on reitin matkustajamäärien kasvattaminen syksyn aikana niin, että DAT:lla olisi perusteet jatkaa Kajaanin reitin liikennettä vuoden 2022 alusta markkinaehtoisesti. Yhtiö on todennut julkisuuteen, että heidän tavoitteensa on pitkäjänteinen kannattava reittilentoliikennee Kajaanin reitillä, ja että reitti on kaupalllisesti elinkelpoinen oikealla tavalla operoituna.

Kaupunki, Kainuun Liitto ja kunnat päätävät kukin erikseen osallistumisestaan yhteismarkkinointikampanjaan. Lisäksi DAT:n palveluja nostetaan esiin alueen eri viestintäkanavissa kuten Kainuun Yrittäjien yrityskanavissa ja matkailualueiden kanavissa, samoin miten myös Flyben lentoja markkinoitiin niissä kampanjayhteistyön lisäksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §