Elinkeinojaosto, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kajaanin kaupungin markkinointi 2021

KAJDno-2018-1225

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin uusi markkinointipäällikkö Milja Korhonen on toiminut tehtävässään helmikuun lopusta saakka ja perehtynyt laajaan tehtäväkenttään ja tutustunut sidosryhmiin. Työpajatyöskentelyn ja muun valmistelun kautta hän on luonut kuvan kaupungin markkinoinnin tilanteesta ja tehnyt sidosryhmien kanssa yhteistyössä kaupungin markinoinnin lyhyen aikajänteen suunnitelman vuoden 2021 kesä- ja syyskaudelle. Pitkäkestoisempi markkinointistrategia tullaan tekemään syksyn aikana yhdessä uuden kaupunkistrategian valmistelun kanssa.

Markkinointipäällikkö Milja Korhonen esittelee Kajaanin markkinoinnin tilannekuvan ja markkinointisuunnitelman ajalle kesä-syksy 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §