Elinkeinojaosto, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Itärata-hanke

KAJDno-2019-1074

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

LVM:n johdolla kevään aikana käydyt Itärata-suunnitteluhankeyhtiön perustamisneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena on valmistunut luonnos osakassopimukseksi, yhtiöjärjestykseksi ja perustamissopimukseksi. Tavoitteena on, että osakaskunnissa tehdään päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta ja sen pääomittamisesta ennen kesäkauden alkua. Kajaanin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessan 8.6. ja kaupunginvaltuusto ylimääräisessä kokouksessaan 21.6. Hankeyhtiön tehtävänä on Kerava-Porvoo-Kouvola uuden ratalinjauksen eli Itäradan suunnittelu. Hankeyhtiöön osallistumisella osakkaat eivät sitoudu sen mahdolliseen myöhempään rakentamisvaiheeseen. 

LVM haluaa yhtiölle suppean hallituksen, joten hankeyhtiön hallitukseen tulee kuulumaan 11 jäsentä, joista kuusi ja puheenjohtajan nimeää valtio, jolla on 51 % omistusosuus yhtiöstä, ja viisi jäsentä osakaskunnat, joilla on 49 % omistusosuus yhtiöstä. Osakaskuntien kesken on sovittu, että kuntaedustajat nimeävät hallitukseen kolmen suurimman maksuosuuden omaavaa kaupunkia, Helsinki, Porvoo ja Kouvola, sekä alueulottuvuutta edustavat kaupungit Kuopio/Savon rata ja Lappeenranta/Karjalan rata. Osakassopimuksessa on määräyksiä siitä miten kaikki osakkaat pidetään tietoisina hankeyhtiön toiminnasta yhtiön toiminnan aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §