Elinkeinojaosto, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Herman IT Oy:n Kajaanin kehittämisrahan raportointi

KAJDno-2020-864

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 16.6.2020 Herman IT Oy:lle konesalikilpailutuksen asiantuntijapalvelujen hankintaan 20.000 euroa Kajaanin kehittämisrahasta. Yhtiö oli mukana prosessissa, jossa merkittävä eurooppalainen teollinen toimija selvitti sijaintivaihtoehtoja Pohjoismaista suurteholaskennan HPC-konesalin toteuttamiselle. Ulkoisen konsulttityön tarkoituksena oli tukea laadukkaan ja vertailukelpoisen tarjouksen laatimista.

Herman IT:n toimitusjohtaja Juha Tohmola raportoi kehittämisrahan käytöstä ja konesalikilpailutuksesta sekä Herman IT:n liiketoiminnan kehittämisestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §