Elinkeinojaosto, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaotso päättää seuraavan kokouksensa ajankohdan.

Päätös

Ei sovittu, seuraava kokous vaalien jälkeen uudella kokoonapanolla. Tarvittaessa kokous voidaan pitää vielä ennen sitä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §