Elinkeinojaosto, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Perehtyminen Kajaanin kaupunkikeskustan kehittämiseen

KAJDno-2018-227

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto perehtyy Kajaanin kaupunkikeskustan kehittämiseen asiantuntija-alustusten pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi ja päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Asiantuntija-alustukset saatiin Kajaanin Kauppiasyhdistykseltä, Kajaanin Yrittäjiltä ja Kainuun Yrittäjiltä. Elinkeinojaosto merkitsi alustukset tiedoksi ja keskusteli pysäköintiratkaisuista, Kauppakadun jatkorakentamisesta, kaupunkikeskustan kaavoituksesta, kaupunkikeskustan kokonaiskehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista.