Elinkeinojaosto, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2018-228

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi.