Elinkeinojaosto, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää seuraavien kokoustensa ajankohdat.

Päätös

Tiistaina 27.3. klo 9.00 kaupungintalolla.