Elinkeinojaosto, kokous 20.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Perehtyminen Renforsin Ranta -yritysalueen toimintaan

KAJDno-2019-452

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Jaoston perehtymisessä Renforsin Rannan yritysalueeseen kokouksessa ovat asiantuntijoina yritysalueen uuden omistajan Redeve Oy:n toimitusjohtaja Jari Lahtinen ja yritysalueen asiakkuuspäällikkö Salla Ventonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi. Jari Lahtinen, Salla Ventonen ja Jukka Ålander olivat paikalla asiantuntijoina asian käsittelyn aikana klo 13.45 saakka.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §