Elinkeinojaosto, kokous 19.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lentoliikenteen tilanne

KAJDno-2020-805

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Traficom on aloittanut huhtikuussa 2021 alkavan valtion ostoliikenteen kilpailutuksen valmistelun ja on sopinut alueiden kanssa valmistelukokoukset. Traficomin arvion mukaan tarjouspyynnöt saadaan lähtemään joulukuun aikana. Traficomin puolelta valmistelua vetää johtaja Pipsa Eklund.

Viideltä alueelta on pyydetty marraskuun aikana esitykset tarvittavista lentovuoroista ostoliikenneajanjaksolle huhtikuu-joulukuu. Kainuun esitystä on valmistelu yhteistyössä kaupungin, maakuntaliiton, Kainuun yrittäjien ja matkailualueiden edustajien kanssa. 

Traficom vastaa tarjouspyyntöjen tekemisestä sekä saatujen tarjousten käsittelystä ja päätöksenteosta, alueet ovat mukana vain alkuvaiheessa esittämässä liikennetarpeensa tarjouspyyntöjen pohjaksi.

Hallituksen esityksessä 19.11. vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämiseksi maakuntien lentoyhteyksien tukemiseen ehdotetaan 11,5 miljoonan euron lisäystä.Yhteisissä kannanotoissaan valtiolle alueet esittivät syksyn aikana 20 miljoonan euron rahoitusta.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelee lentoliikenteen kilpailutuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Traficom on kilpailuttanut valtion maksaman lentoliikenteen ajalle 19.4. - 31.12.2021 viidelle maakuntalentoasemalle: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Kemi. Kilpailutusaika päättyy 16.3. ja Traficom on ilmoittanut tiedottavansa päätöksistään viikon 12 aikana. Kilpailutuksen asiakirjat ovat julkisia ja nähtävissä osoitteessa https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/lentoliikenteen-hankinnat.  Myös päätökset tulevat olemaan julkisia.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen informoi tilanteesta ja jatkoetenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §