Elinkeinojaosto, kokous 19.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Teuvo Hatva, sihteeri Risto Hämäläinen ja jäsen Vesa Kaikkonen olivat paikalla läsnä. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §