Elinkeinojaosto, kokous 19.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Itärata-hanke

KAJDno-2019-1074

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

LVM on aloittanut Itärata-hankesuunnitteluyhtiön valmistelun hankeyhtiöön osallistumisesta alustavan päätöksen tehneiden kaupunkien ja kuntien kanssa talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaisesti: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/720c2bc6-65d9-4ee9-a02e-2d7c95a3a5ee/782ceb3b-4135-4656-a90b-fc8702f0e21a/MUISTIO_20210125064220.pdf  Hankeyhtiön tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Hankeyhtiön osakkaat eivät sitoudu osakkuudellaan rakentamisvaiheen rahoitukseen.

LVM:n ohjeistuksen mukaan hankeyhtiötä koskevissa neuvotteluissa selvitetään tarkemmin eri osapuolten tavoitteet suunnitteluyhtiölle sekä ehdot ja edellytykset yhtiön perustamiselle. Neuvotteluissa käydään läpi myös yhtiön taloudelliset ja päätöksentekoprosessit. Neuvotteluiden tavoitteena on yhtiötä koskevan osakassopimuksen sekä muiden perustamisasiakirjojen laadinta. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin esimerkiksi hankeyhtiön perustamisesta, hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. Valtion rahoitusosuudesta ja määrärahan käyttämisestä hankeyhtiön pääomittamiseen päättää eduskunta. Tätä ennen käytävät neuvottelut ovat ehdollisia eduskunnan päätökselle määrärahan käyttämisestä.

Ensimmäinen hankeyhtiöneuvottelu pidettiin 11.3. ja siinä käytiin läpi ensisijassa neuvotteluiden kulkua ja sovittiin tarkemmasta prosessista sekä aikataulusta. Tavoitteeksi asetettiin osakassopimuksen valmistelu toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi LVM esitteli Turun tunnin juna-hankeyhtiötä koskevaa osakassopimusta, jonka mallin mukaisesti myös Itärata-hankeyhtiön osakassopimus tehdään.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen informoi valmistelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi, Jaosto asetti tavoitteeksi, että Kajaanin tulee saada hallitusjäsenyys maakuntakeskuksena ja Kainuun maakunnan edustajana.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §