Elinkeinojaosto, kokous 19.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 EU- ja kansallinen ohjelmapolitiikka ja yhteistyö

KAJDno-2021-283

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

TEM on valmistelut uuden EU-ohjelmakauden ohjelmaehdotuksen: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus, ja pyytää siitä lausuntoa 16.4. mennessä. Asiakirja on nähtävissä osoitteessa: Https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3-019d3a88745b&respondentId=f0167383-d2ca-4379-abf1-d8ab5d65d650

VM on valmistellut EU:lle alustavan ehdotuksen Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmaan ja sen rahoitukseen. Alustava suunnitelma julkistettiin 15.3. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162935/VN_2021_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y Kuntia koskevia tavoitteita ohjelmassa on mm. uusien energiaratkaisujen osalta. Kvanttilaskennan kehittämisympäristön kehittämisessä tehdään yhteistyötä Lumi-tietokonetta operoiva Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n ja kvanttitietokoneen hankinnasta vastaavan VTT:n kanssa.

Euroopan kiertotalouskaupunkien julistus julkaistiin vuonna 2020. Mukana olevat kaupungit ovat sitoutuneet yhdessä edistämään siirtymistä kohti kiertotaloutta. Julistus pohjautuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) täytäntöönpanoon ja sen kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Kaupunkien yhteistyö on rahoitettu Horisontti 2020-puiteohjelmasta. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on tiedustellut, onko muilla sen alueen kaupungeilla kiinnostusta liittyä julistukseen kuin Oululla, joka on jo mukana. https://circularcitiesdeclaration.eu/about/about-the-declaration  Mikäli kaupunki päättää liittyä julistukseen, tukee se strategiatavoitetta Resurssiviisautta luontokaupungissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut rahoitushaun, jolla vahvistetaan alueiden ja kuntien temaattista verkostoyhteistyötä ja kasvuvyöhykkeitä. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset, järjestöt tai LEADER-ryhmät. Alueiden väliseen yhteistyöhön on käytettävissä yhteensä 7 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023. Haun tavoitteena on uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa erikokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön, kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä ja kehittäjäkyvykkyyksiä. https://tem.fi/-/haku-alueiden-valiseen-verkostoyhteistyohon-on-kaynnissa   Kaupunki on mukana Tervan Tie ry:ssä, jonka taustana on osittain aiempi Oulu-Kainuu kehityskäytävän hanketoiminta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja linjaa liittykö kaupunki mukaan Euroopan kiertotalouskaupunkien julistukseen ja linjaa, ryhtyykö kaupunki valmistelemaan rahoitushakemusta TEM:lle alueiden välisen yhteistyön rahoitukseen.

Päätös

Hyväksyi ja päätti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan esitys liittymisestä EU:n kaupunkien kiertotalousjulistukseen, ja että kaupunki osallistuu Tervan Tie ry:n TEM:n alueiden välisen yhteistyön rahoitushakemuksen valmisteluun.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §