Elinkeinojaosto, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaoston pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai sähköpostilla heti kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastaa läsnäolevista jäsenistä kaksi aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jaoston läsnäolevaa jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Silja Keränen ja Raili Myllylä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §