Elinkeinojaosto, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Elinkeinojaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-1447

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liikennestrategian valmistelu on aloitettu. Kaupungin edustajana strategiatyön ohjausryhmässä on kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §