Elinkeinojaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kajaanin kaupungin elinkeino-ohjelma

KAJDno-2017-1532

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin elinkeino-ohjelmaa on valmisteltu kevään aikana kolmessa työpajassa sekä johtoryhmäseminaareissa. Elinkeinojaosto käsitteli ohjelman tavoitteita kokouksessaan 27.4. Sen pohjalta valmisteltu ohjelman toimenpidetaulukko oli käsittelyssä kolmannessa työpajassa 7.5. Työpajan perusteella jatkovalmisteltu toimenpidetaulukko toimitetaan jaoston jäsenille erikseen ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto käsittelee elinvoimaohjelman toimenpidetaulukon ja päättää sen jatkovalmistelusta ja viemisestä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärven) kv. matkailuun hankkeen tilannekatsauksen. Jaosto keskusteli ja sopi Sotkamon kunnan johdon kanssa kuntien yhteistyöhankkeiden sisällyttämisestä elinvoimaohjelmaan. Jaosto käsitteli elinvoimaohjelman luonnoksen ja päätti pyytää sähköpostilla siitä kommentit sähköpostilla työpajatyöskentelyyn osallistuneilta tahoilta.

Hanke-esittelyn piti hankejohtaja Arto Asikainen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §