Elinkeinojaosto, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Elinkeinojaoston seuraava kokous

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdan ja käsiteltävän teeman.

Päätös

Torstai 23.8. klo 9.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §