Elinkeinojaosto, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaukset v.2018

KAJDno-2018-73

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.