Elinkeinojaosto, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin metallialan kehittäminen

KAJDno-2018-72

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto perehtyy Kajaanin metallialan kehittämiseen asiantuntija-alustusten pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Asiantuntija-alustukset saatiin Kainuun Ammattiopistolta, Katera Steel Oy:ltä ja Transtech Oy:ltä. Asia merkittiin tiedoksi.