Elinkeinojaosto, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin kaupungin elinkeino-ohjelma

KAJDno-2017-1532

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12. hankkia aluekehityksen konsulttitoimisto MDI Public Oy:ltä Kajaanin elinvoima-analyysi kaupungin elinkeino-ohjelman valmistelun pohja-aineistoksi. MDI Timo Aro on aloittanut analyysin valmistelun. Tuloksia esitellään elinkeino-ohjelman 1. työpajassa 30.1., johon paikan päällä osallistuu MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen ja aikataulusyistä johtuen Timo Aro videoyhteyden välityksellä.

Sähköpostilla ja kutsukirjeellä 10.12.2017 kaupunki on pyytänyt eri tahoja ilmoittamaan edustajansa elinkeino-ohjelman valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.