Elinkeinojaosto, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus v. 2022

KAJDno-2021-1353

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §