Elinkeinojaosto, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaupungin kansainväliset palvelut

KAJDno-2022-7

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kansainvälisten palvelujen johtaja Jukka Piirainen esittelee kv-palveluja sekä hanketoimintaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin tukena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §