Elinkeinojaosto, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset v. 2022

KAJDno-2021-1354

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja teeman.

Päätös

10.2. klo 13 - 15 teemana Kajaanin Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja hanketoiminta.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §