Ajoneuvon VW Golf EST 790 BRX siirtäminen Soidinkatu 1:n pysäköintialueelta

Kuulutusaika

10.2.2021 - 19.3.2021

Kuulutus

Ajoneuvoa VW Golf EST 790 BRX  on säilytetty Lehtikankaan S-marketin (Soidinkatu 1) pysäköintialueella jo pitkään. Ajoneuvo siirretään Kainuun Auto ja Varaosa Oy:n Heinisuon varastoalueelle, osoite Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.


Ajoneuvon omistajan tai haltijan tulee 30 päivän kuluessa ajoneuvon siirtopäätöksen tiedoksisaannista noutaa ajoneuvo varastolta sillä uhalla, että ellei ajoneuvoa ole noudettu määräaikaan mennessä, siirtyy se kaupungin omistukseen. Ennen ajoneuvon lunastamista tulee omistajan / haltijan suorittaa ajoneuvon siirtämisestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat arviolta 250 euroa. Määräaika päättyy  19.3.2021

Ajoneuvon siirtopäätös on saatavissa Kajaanin kaupungintalon kirjaamosta, osoite Pohjolankatu 13, kellarikerros.

Kajaanissa 10.2.2021

Pysäköinninvalvoja  Tuija Aarnio