Ajoneuvon Mazda siirtäminen Linnanpolulta Heinisuon varastoalueelle

Kuulutusaika

15.9.2022 - 24.10.2022

Kuulutus

Mazda -merkkistä ajoneuvoa (rekisteritunnus EST 858 MDZ) on säilytetty Kajaanissa Linnanpolun varrella jo pitkään. Ajoneuvo siirretään Kainuun Auto ja Varaosa Oy:n Heinisuon varastoalueelle, osoite Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.


Ajoneuvon omistajan / haltijan tulee 30 päivän kuluessa ajoneuvon siirtopäätöksen tiedoksisaannista noutaa ajoneuvo varastolta sillä uhalla, että ellei ajoneuvoa ole noudettu määräaikaan mennessä, siirtyy se kaupungin omistukseen. Ennen ajoneuvon lunastamista tulee omistajan / haltijan suorittaa ajoneuvon siirtämisestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat arviolta 200 euroa. Määräaika päättyy  24.10.2022.

Ajoneuvon siirtopäätös on saatavissa Kajaanin kaupungintalon kirjaamosta, osoite Pohjolankatu 13, kellarikerros.

Kajaanissa 15.9.2022

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio