Ajoneuvon Citroen OYG-712 siirtopäätös

Kuulutusaika

1.6.2021 - 8.7.2021

Kuulutus

Ajoneuvoa Citroen OYG-712   on säilytetty Kajaanissa Laajankankaankatu 4:n nurmialueella ja vieraspaikalla jo pitkään. Ajoneuvo siirretään Kainuun Auto ja Varaosa Oy:n Heinisuon varastoalueelle, osoite Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.


Ajoneuvon omistajan tai haltijan tulee 30 päivän kuluessa ajoneuvon siirtopäätöksen tiedoksisaannista noutaa ajoneuvo varastolta sillä uhalla, että ellei ajoneuvoa ole noudettu määräaikaan mennessä, siirtyy se kaupungin omistukseen. Ennen ajoneuvon lunastamista tulee omistajan / haltijan suorittaa ajoneuvon siirtämisestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat arviolta 250 euroa. Määräaika päättyy  9.7.2021.

Ajoneuvon siirtopäätös on saatavissa Kajaanin kaupungintalon kirjaamosta, osoite Pohjolankatu 13, kellarikerros.

Kajaanissa  2.6.2020

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio