Ajoneuvon Audi (kilvetön) siirtopäätös

Kuulutusaika

5.2.2021 - 14.3.2021

Kuulutus

Ajoneuvoa Audi (kilvetön) on säilytetty Lehtikankaantie 47:n kohdalla jo pitkään. Ajoneuvo siirretään Kainuun Auto ja Varaosa Oy:n Heinisuon varastoalueelle, osoite Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani.


Ajoneuvon omistajan tai haltijan tulee 30 päivän kuluessa ajoneuvon siirtopäätöksen tiedoksisaannista noutaa ajoneuvo varastolta sillä uhalla, että ellei ajoneuvoa ole noudettu määräaikaan mennessä, siirtyy se kaupungin omistukseen. Ennen ajoneuvon lunastamista tulee omistajan / haltijan suorittaa ajoneuvon siirtämisestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat arviolta 250 euroa. Määräaika päättyy  14.3.2021.

Ajoneuvon siirtopäätös on saatavissa myös Kajaanin kaupungintalon kirjaamosta, osoite Pohjolankatu 13, kellarikerros.

Kajaanissa 5.2.2021

Pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio