Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 8.9.2021 on tehnyt poikkeamislupapäätöksen

Kuulutusaika

10.9.2021 - 13.10.2021