Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 8.9.2021 on tehnyt suunnittelutarveratkaisupäätöksen

Kuulutusaika

10.9.2021 - 13.10.2021