Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 19.5.2021

Kuulutusaika

21.5.2021 - 23.6.2021

Kuulutus

31 §, KAJDno 2021-304, päätös myönnetty

Kohde Kajaani, Keskusta, Kauppakatu 1b / Blauweiss Import

Tiivistelmä hakemuksesta  Hakija hakee poikkeamislupaa toimistotilojen (141 k-m2) muuttamiseen asuintiloiksi.

Julkipano ja lupapäätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 21.5. - 23.6.2021 Kajaanin kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi > kaupunki ja hallinto > päätöksenteko > kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä (julkipano) on 21.5.2021

Päätöksen antopäivä on 24.5.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 23.6.2021

Muutoksenhaku: Poikkeamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 23.6.2021 Pohjois-Suomen hallintooikeudelle osoite: PL 189, 90101 Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 044 7100 455, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.