Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 21.4.2021

Kuulutusaika

23.4.2021 - 26.5.2021

Kuulutus

22 §, KAJDno 2021-68, päätös myönnetty

Kohde Kajaani, Lohtaja, Kaikukatu 3 / Sievi Hyvinvointitilat Oy

Tiivistelmä hakemuksesta  Hakija hakee poikkeamislupaa 1-kerroksisen palveluasuntoja käsittävän hoitolaitoksen (900 k-m2) rakentamiseksi.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 23.4. - 26.5.2021 Kajaanin kaupungin verkkosivuilla http://www.kajaani.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä 23.4.2021

Päätöksen antopäivä on 26.4.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 26.5.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku:

Poikkeamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 26.5.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoite: PL 189, 90101  Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja asiasta antavat kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 0447100455 tai kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, puh. 0447100834 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.