Julkipano poikkeamislupapäätöksestä, Koutaniemi

Kuulutusaika

19.2.2021 - 24.3.2021

Kuulutus

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 17.2.2021 tehnyt seuraavan poikkeamislupapäätöksen

7 §, KAJDno2020-1213, päätös myönnetty

Kohde Kajaani, Koutaniemi 205-403-1-197

Tiivistelmä hakemuksesta  

Hakija hakee poikkeamista oikeusvaikutteisen Koutaniemi-Sarvivaara-Vuoreslahti osayleiskaavan käyttötarkoituksesta, loma-asunnon muuttaminen pysyväksi ympärivuotiseksi asunnoksi. 

Julkipano ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.2.–24.3.2021 netissä: https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.2.2021

Päätöksen antopäivä on 22.2.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 24.3.2021

Poikkeamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, eli viimeistään 24.3.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoite: PL 189, 90101 Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin puh. 044 421 4188 tai s-posti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.