Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus AVI

Kuulutusaika

19.8.2021 - 27.9.2021

Kuulutus

Tuhkankäsittelylaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kajaani