Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistamista (400+110 kV voimajohto välillä Vaala–Joroinen) koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kuulutusaika

3.9.2021 - 4.10.2021