YVA-kuulutus, ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen Kajaanin Kivikankaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon lyyttyvän 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutusaika

7.6.2021 - 21.7.2021