Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiönmäentie - Losotörmäntie, Kajaani

Kuulutusaika

31.3.2021 - 7.5.2021

Kuulutus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Kajaanin kaupungille ja Väylävirastolle, että Liikenne- ja viestintävirasto on 11.3.2021 hyväksynyt päätöksellään Traficom/459216/05.03.160.01/2020 liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaisen tiesuunnitelman "Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiönmäentie - Losotörmäntie, Kajaani". ELY-keskus lähettää hyväksymispäätöksen tiedoksenne (LjMTL 104 §).