Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kaivospiiriä koskevan kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämistä ja kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarki

Kuulutusaika

24.11.2021 - 27.12.2021