Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue

Kuulutusaika

26.1.2021 - 5.3.2021

Kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta